11.01.2016- Pozytywne myślenie na zdjęciu

Fundacja „Dom w Łodzi” rozpoczęła akcję „Pozytywka”, która ma zmotywować do pozytywnego myślenia. W każdy poniedziałek fundacja zamieszcza w Internecie zdjęcie pozytywnego bohatera z jego optymistycznym przesłaniem lub życiowym mottem. Pod koniec roku ze zdjęć bohaterów może zostać stworzony kalendarz, Pieniądze z jego sprzedaży wsparłyby Fundację „Dom w Łodzi”. W akcję włączył

Wiadomości