1,5 mln złotych na renowację zabytków w województwie łódzkim

  Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę o rozstrzygnięciu konkursu i dofinansowaniu w 2015 roku z budżetu Województwa Łódzkiego prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Łączna kwota dotacji to 1,5 mln zł. Najwyższe dofinansowanie udzielone kilku podmiotom to 60 tys. zł, najniższe – niewiele ponad

Wiadomości