150 tys. zł ponownie przekazane na odbudowę zniszczeń po nawałnicach.

Łódzkie pomaga gminom poszkodowanym przez sierpniowe nawałnice. W trakcie sesji, Radni Sejmiku podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Już w sierpniu przekazano 150 tys. zł trzem gminom z powiatu chojnickiego. Teraz po 50 tys. zł otrzymały Gminy: Kęsowo, Gostycyn, Mrocza. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Dodaj komentarz

Wiadomości