Godzina W w łódzkiem

Dziś o godz. 17.00 na terenie całego województwa łódzkiego włączone zostaną syreny alarmowe. Uruchomienie ciągłego sygnału akustycznego będzie trwało minutę. Włączenie syren ma dwa cele: sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu alarmowego oraz upamiętnienie 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w godzinę "W".

Nowy odcinek Wierzbowej już otwarty

Dziś zostanie otwarty nowy odcinek ul. Wierzbowej, pomiędzy al. Rodziny Grohmanów, a ul. Tuwima który połączy się z ul. Przędzalnianą. będzie to doskonałe połączenie dla kierowców podróżujących na osi północ-południe. Ułatwi również dojazd autobusom dalekobieżnym na dworzec Fabryczny. Będzie to kolejna z ulicy, która dzięki wybudowaniu podziemnego dworca, dała możliwość