Budżet Obywatelski: projekt nr BO144TW.

Na budżet obywatelski głosować można do 1 października tradycyjnie oraz do 8 października internetowo. Radio Parada wspiera projekt przebudowy i modernizacji terenu rekreacyjno-sportowego szkoły podstawowej nr 56. Planowane budowy to: Budowa ciągów pieszych z kostki betonowej, budowa placu seniora ze ścieżką z betonowej kostki, 4 ławkami, 3 koszami na śmieci i

Oddaj krew w Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

Ogólnopolska akcja "Łączy nas krew" organizowana przez przedsiębiorstwa komunikacyjne wypada w ten piątek z racji Międzynarodowego Dnia bez Samochodu. MPK-Łódź zachęca wszystkich do oddania krwi w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa przy ul. Franciszkańskiej 17/25. Dla oddających krew na hasło "Komunikacja" czekają upominki.

550 milionów złotych dla szpitali w Łódzkiem.

Ponad 550 milionów złotych wyniesie w 4 kwartale 2017 finansowanie świadczeń w łódzkich szpitalach. Od 1 października placówki w sieci będą rozliczały się w formie ryczałtowej. Szpitale zakwalifikowanie do PSZ, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia pacjentom ciągłej opieki zdrowotnej, mają mieć zagwarantowany odpowiedni poziom a także ciągłość finansowania. W