Bezpłatne badania mammograficzne

W maju panie w wieku od 50 do 69 lat będą mogły bezpłatnie poddać się mammografii, czyli badaniu, które pozwala na wykrycie nowotworu piersi w bardzo wczesnym etapie jego rozwoju. Aby skorzystać z darmowej diagnozy, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie mammo.pl, posiadać ubezpieczenie i odczekać co najmniej dwa lata

Tomek

Budzenie 2018.04.24 https://www.youtube.com/watch?v=PxKVZykaQDY

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych

Dane osobowe to termin prawny oznaczający wszelkie informacje pozwalające na identyfikację pewnej osoby. Jest to np. numer PESEL, NIP lub nr telefonu. Surfując po Internecie, często jesteśmy proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Co to właściwie oznacza? Ten proces przetwarzania należy rozumieć maksymalnie szeroko. To jest zarówno gromadzenie, wykonywanie