22.09.2015-Rusza akcja protestacyjna strażaków.

Strażacy z całej Polski, pojechali dziś do Warszawy, pod kancelarią Prezesa rady Ministrów, powstało dziś miasteczko protestacyjne. Propozycja rządu dotycząca podwyżki na poziomie 4%, jest kwotą nie do przyjęcia dla strażaków, ponieważ środki te pokryją jedynie część niedoboru funduszu płac za lata ubiegłe.  Straży domagają się wzrostu wynagrodzenia jak wzrostu

Wiadomości