28.08.2015- W MPK-Łódź, najbardziej przeszkadza nam brak higieny u pasażerów i głośne rozmowy przez telefon

Do końca sierpnia, potrwa zbieranie ankiet przez łódzkie MPK, w których to pasażerowie wypowiadali się na temat pasażerów. MPK pyta zarówno o to, jakie silne i słabe strony komunikacji miejskiej dostrzegają pasażerowie, co powoduje, że wybieramy podróż MPK ale również – i to jest głównym celem akcji – jakie zachowania

Wiadomości