3 miliony dla bezrobotnych

Prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska ogłosiła realizację dwóch projektów dla bezrobotnych, dzięki którym 300 osób ma znaleźć zatrudnienie. Pierwszy z nich, skierowany jest do grupy zagrożonej zwolnieniem z winy pracodawcy. Drugi projekt pod nazwą „Razem w rodzinie”, adresowany jest do  małżeństw w wieku 50 plus. Osoby te muszą być podopiecznymi pomocy

Wiadomości