4,1 miliona złotych na potrzeby tomaszowskich seniorów

Znaczną część pieniędzy otrzyma tomaszowski Dom Dziennego Pobytu, który zostanie wyremontowany i przystosowany dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Fundusze znajdą się także na sprzęt rehabilitacyjny, miejsce spotkań dla seniorów, przyciski SOS dla osób, które nie wychodzą z domu, a mogą potrzebować pomocy. Organizowane będą też wyjazdy do kina, teatru, czy na basen. W świetlicach wiejskich odbędą się zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, rękodzieła, florystyki, a także ruchowe. Na rzecz osób starszych będą świadczone bezpłatne porady prawne i psychologiczne w Starostwie Powiatowym. Całość projektu pochłonie prawie 5 mln zł.

Dodaj komentarz

Wiadomości