Będzie więcej ZOL-i

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie wizytował wszystkie Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w regionie łódzkim, by sprawdzić jakie jest zapotrzebowanie na opiekę nad starszymi mieszkańcami województwa wyjaśnia dyrektor łódzkiego oddziału NFZ- Jolanta Kręcka. W województwie są 24 zakłady, w samej Łodzi tylko 4 oddziały. A z końcem roku przestał działać jedyny

Wiadomości