Bociany Czarne Online

Wszyscy internauci mogą na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi na żywo podglądać bociany czarne, gniazdujące na terenie łódzkiej dyrekcji.
Leśnicy liczą na to, że w ciągu najbliższych dni samica bociana złoży jaja, a po miesiącu wyklują się młode. Transmisja online z gniazda naszych tajemniczych ptaków, to wspólny projekt edukacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego i Komitetu Ochrony Orłów – jeden z niewielu tego rodzaju w Europie. Osłonę naukową projektu prowadzi pracownik UŁ prof. dr hab. Piotr Zieliński.


Transmisja jest dostępna na: http://lodz.lasy.gov.pl/bocianyczarne. Znajdują się tam też ciekawostki przyrodnicze o bocianie czarnym, ich zwyczajach gniazdowych, pokarmowych, lęgowych czy zasięgu występowania.
Z gniazda na sośnie, które było obserwowane w 2016 r., wyleciały dwa pisklęta. Relacje z gniazda i dalszych losów piskląt podczas ich wędrówki na zimowiska, dostępne są na naszym facebooku https://www.facebook.com/LasyPanstwoweLodz/
Rzadki hajstra
Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku bocianów czarnych w Polsce było bardzo niewiele. W 1966 liczebność całkowitą szacowano na 500 – 530 par lęgowych.
W latach 1981-1982 wartości te wynosiły 800-900 par lęgowych. Dzięki ochronie, wysiłkom leśników, naukowców i miłośników przyrody udało się je ocalić
i stworzyć im odpowiednie warunki bytowania. Aktualnie liczebność bociana czarnego w Polsce szacowana jest na 1400-1600 par. 90% populacji zasiedla niziny
i obszary wyżynne, a pozostała część Karpaty i Sudety. Obszar Polski jest położony
w centrum zasięgu geograficznego tego gatunku w Europie i stanowi blisko 25% jego populacji w granicach UE.
Gatunek podlega ochronie ścisłej, a wokół gniazd bocianów czarnych Lasy Państwowe wyznaczają strefy ochronne. Dokładna lokalizacja gniazd jest objęta tajemnicą, by chronić ptaki przed intruzami. W program ochrony i monitoringu populacji gatunku zaangażowanych jest około 1000 leśników w całej Polsce.
Projekt: bociany czarne
W styczniu tego roku leśnicy i ornitolodzy wytypowali dwa stałe miejsca gniazdowania bocianów czarnych w województwie łódzkim. W marcu w każdej z lokalizacji w głębi lasu, na wysokości około 20 m zainstalowali kamery z funkcją podczerwieni. Cała operacja odbyła się kiedy bocianów czarnych nie było jeszcze w kraju i za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
Do gniazda usytuowanego na sośnie pod koniec marca 2017 r. przyleciała para bocianów czarnych. Ptaki wykonują taniec godowy na gnieździe i rozpoczęły jego nadbudowę, znosząc mech i gałęzie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze w kwietniu w gnieździe powinny pojawić się jaja.

Dodaj komentarz

Wiadomości