Budżet Łodzi: co to będzie?

Jest źle. Tak najkrócej można streścić wnioski z ostatniego posiedzenia komisji finansów łódzkiej Rady Miasta. Przewodniczący komisji, radny Witold Rosset, twierdzi wręcz, że nie wiadomo, czy budżet jest zgodny z prawem. Chodzi o dług miasta, który w myśl ustawy nie może przekroczyć 60 procent dochodów. - Zbliżamy się do tego progu.

Wiadomości