Czy reforma edukacji kolejny raz zdominuje posiedzenie łódzkiej Rady Miejskiej?

Radni mają przyjąć szereg uchwał formalnie zmieniających 6-letnie szkoły podstawowe w 8-letnie. Powołanych zostanie kilka nowych szkół, których nie udało się stworzyć przy okazji tegorocznej reformy.

– Będziemy włączać do sieci szkół 4 nowe szkoły – wyjaśnia wiceprezydent Łodzi, Tomasz Trela – to szkoły podstawowe nr 3, 13, 33 i 198. Zaczną one działać od września 2018 roku.

Swoje plany wobec sesji mają również radni opozycji. Chcą, żeby władze Łodzi przestawiły informacje dotyczące reformy łódzkich Domów Pomocy Społecznej. Jak wyjaśnia radny z klubu PiS, Tomasz Głowacki, reforma ma wejść w życie już od nowego roku, tymczasem ani radni, ani pracownicy DPS-ów nie znają żadnych szczegółów. – Będziemy domagać się, aby ten punkt został wprowadzony. To ma być pełna informacja o zmianach planowanych w strukturze DPS. Te zmiany będą w istotny sposób oddziaływać zarówno na ich mieszkańców, jak i pracowników – podkreśla.

Nie wiadomo jednak, czy punkt dotyczący reformy łódzkich DPS-ów uda się wprowadzić do porządku obrad. Koalicja, która ma większość w Radzie, chce o reformie rozmawiać dopiero w grudniu. Zdaniem opozycji to za późno.

Dodaj komentarz

Wiadomości