Dom Samotnej Matki w Łodzi, ma problemy

  Dom Samotnej Matki w Łodzi boryka się z problemami finansowymi. Brakuje pieniędzy na opłacenie rachunków, a nawet na bieżące potrzeby podopiecznych takie jak zakup pieluch i mleka. Problemy finansowe to efekt zmian w przepisach. Placówka nie ma możliwości wykorzystać całej dotacji miejskiej, dlatego w kolejnych latach będzie tej dotacji dostawać

Wiadomości