Dzień otwarty NFZ – abolicja ubezpieczeniowa

Łódzki NFZ organizuje jutro dzień otwarty pod hasłem Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony.  Na sali obsługi przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi pracownicy NFZ wspólnie z przedstawicielami łódzkiego oddziału ZUS i KRUS będą informować o abolicji i wstecznym ubezpieczeniu. Pomogą także uporządkować historię ubezpieczenia tym, którzy w ostatnich latach kiedykolwiek, korzystając z bezpłatnego leczenia i refundowanych leków, zobaczyli czerwone światło w Ewusiu.

W tym dniu będzie można także m. in.:

  • założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta  – przypominamy, że do założenia konta niezbędny jest dowód tożsamości
  • odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ –  karty ważne są rok od daty odbioru, więc to szansa, aby uniknąć kolejek przed Świętami, majówką i wakacjami
  • uzyskać informacje  na temat zasad zgłaszania i  podlegania obowiązkowemu  ubezpieczeniu zdrowotnemu, w tym o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym
  • porozmawiać z farmaceutą – od 1 marca obowiązuje nowa listy leków refundowanych  i nowe leki w ramach programu LEKI 75+

Pracownicy I Oddziału ZUS w Łodzi będą zakładali ubezpieczonym profile na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, na których będzie można samemu sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas i członków naszych rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego oraz czy sami jako przedsiębiorcy nie zapomnieliśmy zgłosić do ubezpieczenia np. naszych dzieci.

Doświadczony pracownik KRUS będzie udzielał informacji osobom zainteresowanym na temat ubezpieczenia zdrowotnego, wynikającego z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dodatkowo w tym dniu specjaliści z Centrum Dietetycznego Naturhouse będą udzielać bezpłatnych porad dietetycznych oraz  dokonywać badania składu ciała (zawartość tkanki tłuszczowej, wody metabolicznej w organizmie, wiek metaboliczny, masa mięśni, masa kości oraz BMI).

Co to jest abolicja?

W terminie do 11 kwietnia br. nie będą wszczynane lub będą umarzane już wszczęte postępowania administracyjne (ustalające obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016) pod warunkiem „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

Konieczności opłacenia kosztów leczenia mogą uniknąć osoby, które łącznie spełnią następujące warunki:

  • nie były zgłoszone lub nie miały prawa do świadczeń
  • spełniały ustawowe warunki do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (np. jako współmałżonkowie osób ubezpieczonych lub uczące się pełnoletnie dzieci ubezpieczonych rodziców)
  • uporządkują swoją sytuację ubezpieczeniową i wstecznie zgłoszą się do ubezpieczenia.

Dzień otwarty NFZ będzie się odbywał na sali obsługi NFZ przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi w godzinach 9-14.

Dodaj komentarz

Wiadomości