Forum Radia Parada – Prezes Izby Notarialnej w Łodzi – Aleksander Szymański, Biegły Rewident – Ewa Stopczyńska, Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej – Paweł Czekalski, Przewodniczący Łódzkiej Izby Architektów – Jacek Janiec

Dzisiejszymi Gośćmi Ewy Kubasiewicz na Forum Radia Parada byli: Prezes Izby Notarialnej w Łodzi – Aleksander Szymański, Biegły Rewident Ewa Stopczyńska, Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej – Paweł Czekalski, Przewodniczący Łódzkiej Izby Architektów – Jacek Janiec. Temat rozmowy: Korporacje – leczą, udzielają wsparcia prawnego, budują domy….

Dodaj komentarz

Wiadomości