IV edycja projektu Eco Miasto

11 października 2016 roku w budynku Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej odbyło się seminarium zorganizowane przez Ambasadę Francji w Polsce, we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Wszystko to w ramach kolejnej edycji projektu ECO-MIASTO.

Tegoroczne seminarium było kolejnym z cyklu spotkań, w trakcie którego poruszony został temat działań dla poprawy efektywności w budownictwie.

Delegację z Lyonu, prelegentów oraz słuchaczy powitał rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Sławomir Wiak. Odnosząc się do tematyki wydarzenia, opowiedział o nowo otwartym na Politechnice kierunku studiów o nazwie Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami. Wspomniał również o planach uczelni na stworzenie Interregionalnego Centrum Rewitalizacji.

Wiceprezydent Miasta Łodzi Ireneusz Jabłoński podkreślił znaczenie tematyki seminarium w kontekście rozpoczęcia przez Łódź wielkiego programu rewitalizacji jej śródmieścia. Bowiem to właśnie Lyon może stanowić dla nas przykład, jak należy uporządkowywać przestrzeń publiczną, by była maksymalnie przyjazna dla lokalnej społeczności, a jednocześnie jak najbardziej energooszczędna.

Przed rozpoczęciem właściwych prezentacji, widownię powitali również Wiceprezydent Metropolii Lyon – Alain Galliano oraz Dyrektor Instytutu Francuskiego w Warszawie oraz szef Działu Współpracy Kulturalnej w Ambasadzie Francji w Polsce – Stanislas Pierret. Obaj podkreślili istnienie wielu podobieństw między Łodzią, a Lyonem, a także wyrazili chęć wsparcia polskich miast w procesie ich dalszej rewitalizacji.

Po krótkiej ceremonii otwarcia rozpoczęła się właściwa część seminarium, składająca się z siedmiu półgodzinnych wystąpień, związanych z tematem budownictwa ekologicznego oraz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Swe prezentacje przedstawili nie tylko goście z Lyonu i pracownicy Urzędu Miasta Łodzi, ale również reprezentanci Politechniki Łódzkiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Umożliwiło to słuchaczom zapoznanie się z tematem przewodnim z wielu punktów widzenia.

Projekt ECO-MIASTO powstał w 2013 roku i ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju miast oraz wspieranie ich polityki środowiskowej w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, mobilności, efektywności energetycznej oraz zarządzania systemami energetycznymi. Organizatorzy dążą do tego poprzez cykl seminariów tematycznych, sprzyjających wymianie dobrych praktyk między francuskimi i polskimi samorządami lokalnymi oraz nawiązywaniu współpracy partnerskiej z myślą o udziale w projektach europejskich oraz poprzez główną część projektu: konkurs nagradzający polskie miasta najbardziej aktywne w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Dodaj komentarz

Wiadomości