Joanna Kopcińska odwołana z funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej.

Joanna Kopcińska odwołana z funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej. Rada Miejska odwołała w środę Joannę Kopcińską z funkcji przewodniczącej. Za jej odwołaniem głosowało 24 radnych, 16 było przeciw, dwóch się wstrzymało. Sama Kopcińska nie wzięła udziału w głosowaniu, które było tajne. Odwołanie przewodniczącej było zaskoczeniem, w końcu kluby PiS, SLD i Łódź

Wiadomości