Karta EKUZ ważna rok

Od jutra (1-go marca 2017 r.) Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie wydawana na rok, a nie jak do tej pory na pół roku.Wszystkie osoby wyjeżdżające do UE w celach turystycznych dzięki niej mogą korzystać ze służby zdrowia na takich samych prawach jak obywatele tych państw.

Karty EKUZ można odebrać we właściwym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodaj komentarz

Wiadomości