„Karta Seniora Województwa Łódzkiego”


Zarząd Województwa Łódzkiego wystąpił dzisiaj do Sejmiku Województwa Łódzkiego z propozycją uchwalenia programu, mającego na celu wsparcie osób starszych – po 60 roku życia – pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”. Karta miałaby uprawniać jej posiadaczy do korzystania z ulg oferowanych przez podmioty biorące udział w programie. Karta Seniora ma być reakcją na spadek liczby ludności oraz starzenie się społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Wiadomości