Kasa na bezrobocie

Jest szansa na poprawę sytuacji na Łódzkim rynku pracy. Województwo Łódzkie otrzymało dodatkowe 53 mln złotych na realizację konkursów dotyczących rozwoju rynku pracy. Lista projektów umożliwiających osobom pozostającym bez zatrudnienia zmianę lub podniesienie kwalifikacji zostanie opublikowana na przełomie wrześniem i października.

Wiadomości