Kim jest bezdomny?

Często, kiedy myślimy o bezdomności, ulegamy stereotypom. Osoba, która nie posiada stałego zamieszkania dla reszty społeczeństwa pozostaje na ulicy z wyboru, jest uzależniona od alkoholu, brudna. Z tych stereotypów prawdziwa jest tylko część. Często przyczyną bezdomności są nałogi, niepełnosprawność, czy niemożność realizowania ról społecznych. Ludzi prowadzących takie życie z wyboru praktycznie nie ma. Zazwyczaj są to osoby, które nie poradziły sobie z problemami takimi, jak: śmierć kogoś z rodziny, uzależnienie, niepełnosprawność, rozpad związku, długi, czy konflikt z prawem. Aby pomóc osobie wykluczonej, należy zdążyć z pomocą zanim wyrobi w sobie nawyki bezdomnego. Od wielu lat istnieją schroniska i noclegownie, darmowe posiłki. Na Placu Barlickiego w Łodzi działa też specjalna skrzynka, do której można wkładać dary. Warto o niej wiedzieć, aby zdążyć z pomocą.

Dodaj komentarz

Wiadomości