Łódź: poprawia się sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Mimo zmniejszającego się bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych wciąż potrzebne są działania na rzecz aktywizacji zawodowej tej grupy oraz adaptacji i przełamywania barier ze strony pracodawców – uważają uczestnicy dzisiejszej konferencji „Niepełnosprawni na rynku pracy” , która odbyła się w Łodzi.

O sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy i zwiększeniu ich szans na zatrudnienie dyskutowali dziś w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. przedsiębiorcy, osoby niepełnosprawne, władze uczelni wyższych, studenci oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji państwowych.

– Chcemy pokazać, że życie z niepełnosprawnością, w tym studiowanie i pracowanie w tych czasach jest możliwe i możemy sobie pomóc w tym wzajemnie – powiedział przed rozpoczęciem obrad prof. Tomasz Kostka, prorektor łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, który był współorganizatorem wydarzenia.

Poinformował, że czwartą edycję konferencji poprzedziło spotkanie pełnomocników uczelni wyższych ds. osób niepełnosprawnych, którzy wskazali, co należy zmienić w obecnych przepisach dot. tej grupy.

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła wskazał, że poziom stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym spadł w ostatnich latach o 5 pkt – do 12 proc. Dodał, że w 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ponad 61 tys. ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, a w tej grupie było w tym czasie ok. 1 mln 297 tys. osób biernych zawodowo.

Dodaj komentarz

Wiadomości