Łódzcy adwokaci zbadają zarzuty UMŁ wobec swoich kolegów

 

Na wniosek Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Rzecznik Dyscyplinarny zbada działalność dwóch  adwokatów zaangażowanych w procesy reprywatyzacyjne.

W związku z informacjami Urzędu Miasta Łodzi  o możliwych nieprawidłowościach w sposobie reprezentowania klientów przez dwóch łódzkich adwokatów w ramach postępowań o nabycie nieruchomości podjęto czynności mające na celu zapoznanie się ze sprawą i wyjaśnienie wszelkich okoliczności.

„Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi po zapoznaniu się z nadesłanymi w dniu dzisiejszym materiałami wydał niezwłocznie polecenie skierowania  sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Łódzkiej w celu  przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego czy rzeczywiście  popełniony został  delikt dyscyplinarny” – powiedział Piotr Kaszewiak, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Referat Dyscyplinarny zwróci się do adwokatów o złożenie wyjaśnień i po dokonaniu własnych ustaleń podejmie decyzję o dalszym postępowaniu kierując się zasadą, że w adwokatowi przyświecać powinny najwyższe standardy etyczne.

„Okręgowa Rada Adwokacka  w Łodzi traktuje z pełną powagą informację przekazaną przez UMŁ i zapewnia, że o wyniku przeprowadzonych przez siebie czynności powiadomi zawiadamiającego” – zapewnia mec. Kaszewiak.

Dodaj komentarz

Wiadomości