Mieszkańcy Złoczewa nie chcą kopalni węgla.

27 września Regionalna Dyrekcja Ochron Środowiska w Łodzi ogłosiła, że ze względu na znaczny stopień skomplikowania sprawy, termin decyzji dla kopalni odkrywkowej Złoczew wydłuży się do 30 marca 2018. Równocześnie ogłoszone zostają konsultacje społeczne – mieszkańcy pobliskich gmin obawiają się, że ucierpią na budowie kopalni węgla brunatnego.

Dodaj komentarz

Wiadomości