Mikrogranty w Łodzi – nowy konkurs

W drugiej połowie maja został ogłoszony konkurs grantowy. Najlepsze pomysły mieszkańców na nowe realizacje w Łodzi zostaną sfinansowane. Do rozdania jest 160000,00 zł na inicjatywy o wartości od 500 do 5000 zł.

Pomysły mogą dotyczyć działań edukacyjnych i kulturalnych, takich jak warsztaty, kursy, szkolenia czy imprezy kulturalne, oraz związanych z małą infrastrukturą ogólnodostępną dla mieszkańców.

Udział może wziąć każda organizacja pozarządowa lub grupa składająca się z minimum 3 osób. Wnioski można składać do 6 czerwca na stronie Centrum OPUS.

Dodaj komentarz

Wiadomości