Ministerstwo Pracy przeznaczy 100 mln złotych na walkę z bezrobociem w Łódzkiem.

Około 100 mln zł przeznaczono na nowy program walki z bezrobociem wśród ludzi młodych w woj. łódzkim. Pieniądze, zostaną przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych oraz na podnoszenie kwalifikacji osób już pracujących. Najtrudniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby długotrwale niezatrudnione i to im trzeba pomóc, mówi Jacek Męcina, wiceminister z Ministerstwa Pracy

Wiadomości