Modernizacja łódzkich bibliotek

10 października Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg związany z modernizacją
łódzkich bibliotek. Obejmuje on przebudowę i rozbudowę dwóch filii bibliotecznych przy
ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz Boya Żeleńskiego. Otwarcie ofert zaplanowano na 25
października. Przebudowa filii bibliotecznych jest elementem projektu „Modernizacja,
rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” współfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Modernizacja filii jest jednym z
elementów promocji czytelnictwa w Łodzi.

Dodaj komentarz

Wiadomości