Nowe studium

Miejska Pracownia Urbanistyczna ma przygotować nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi. Studium musi być aktualizowane w każdej kadencji samorządu. Rada Miejska w Łodzi ma przyjmować nowe studium na przełomie 2014 i 2015 r.

Wiadomości