Pikieta ZNP w Łodzi

Na dziś Związek Nauczycielstwa Polskiego zaplanował pikiety przeciwko zapowiadanej przez rząd reformie edukacji. Związek chce wycofania się z projektowanych zmian w oświacie i przystąpienia do debaty o potrzebach polskiej edukacji. Zgodnie z propozycją rządu, od 2017 r. funkcjonować mają 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz szkoły branżowe w miejsce zasadniczych szkół zawodowych. Gimnazja mają zostać zlikwidowane. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce rozmawiać także o zwiększaniu nakładów na edukację oraz podwyżkach wynagrodzeń dla nauczycieli o co najmniej 10 proc.   Według zapowiedzi, pikietować ma w sumie 25 tys. członków związku, którym towarzyszyć mają rodzice i samorządowcy.  Łódzka pikieta rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 14:00 na pasażu Schillera. ZNP przewiduje, że weźmie w niej udział nawet półtora tysiąca osób.

znp

Dodaj komentarz

Wiadomości