Płatne praktyki dla studentów

Do tegorocznej  edycji inicjatywy „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2017 przystąpiło 73 pracodawców.  Zaoferowali oni łącznie ponad 380  staży. Wśród partnerów projektu znalazły się firmy reprezentujące różne branże np.: informatykę, bankowość, księgowość, marketing, medycynę, biotechnologię, architekturę, sektor BPO

Dlaczego warto brać udział w projekcie ?

  • wszystkie staże realizowane w ramach projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” są płatne – 1300 zł brutto (za każdy pełny miesiąc trwania stażu.)
  • nasi partnerzy to najprężniej rozwijające się firmy z Łodzi i regionu
  • poprzednie edycje pokazują, że ponad 60% laureatów ubiegłorocznych edycji zostało na stałe zatrudnionych przez fundatorów staż.
  • Przebieg rekrutacji projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2017”

Rekrutacja kandydatów na staże odbywać się będzie do 30 kwietnia 2017r. Aplikować można poprzez stronę Portalu praktyk i staży: www.praktyki.lodz.pl

 

Ogłoszenie listy laureatów nastąpi w czerwcu br.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.praktyki.lodz.pl

Dodaj komentarz

Wiadomości