Plebiscyt na Najlepszy Fitness Klub – miejsce aktywności i relaksu

Radio PARADA ogłasza plebiscyt na Najlepszy Fitness Klub – miejsce aktywności i relaksu.

Plebiscyt trwa w terminie 02.01.2018 – 31.01. 2018.

Zgłoszenia są przyjmowane w dniach   02.01.2018 – 23.01.2018

Głosowanie odbywa się w dniach 24.01.2017 – 31.01.2018 do godz.23.59

Finał  :   01.02.2018  Ogłoszenie wyników nastąpi na antenie Radia Parada.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza dostępnego na www.parada.fm. Uczestnikiem konkursu jest fitness klub/siłownia lub szkoła tańca zgłoszona przez w/w  formularz.

Aby oddać głos na swoją ulubiony fitness klub/siłownię lub szkołę tańca należy wysłać SMS na 73601 o treści PARADA.SPORT  NUMER ULUBIONEGO FITNESS KLUBU/SIŁOWNI lub SZKOŁY TAŃCA.

Głosowanie trwa do 31.01.2018

——————————————————————————————————

REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJLEPSZY FITNESS KLUB – MIEJSCE AKTYWNOŚCI I RELAKSU.

NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU

Organizatorem konkursu jest RADIO PARADA al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź

Sposób realizacji konkursów określa RADIO PARADA, a kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze Organizator. 

NAGRODY:

I miejsce w plebiscycie SMS –  TYTUŁ NAJLEPSZEGO FITNESS KLUBU/SIŁOWNI lub SZKOŁY TAŃCA :  miesięczna kampania reklamowa w Radiu Parada w tym:

50 emisji spotów reklamowych o dł. do 30 sek.

Produkcja spotu reklamowego o dł. do 30 sek.

Emisja 8 zapowiedzi w serwisach imprezowych Radia Parada 

Realizacja kampanii w terminie do kwietnia 2018.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza dostępnego na www.parada.fm. Uczestnikiem konkursu jest fitness klub/siłownia lub szkoła tańca zgłoszona przez w/w  formularz.

W przypadku nadużyć uczestników wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są wyłącznie przez Organizatora.

Konkurs trwa w terminie 02.01.2018 – 31.01. 2018.

Zgłoszenia   02.01.2018 – 23.01.2018

Głosowanie 24.01.2017 – 31.01.2018 do godz.23.59

Finał             01.02.2018  Ogłoszenie wyników nastąpi na antenie Radia Parada 

JAK GŁOSOWAĆ

Wyślij  SMS o treści PARADA.SPORT Numer fitness klubu/siłowni lub szkoły tańca umieszczonej na www.parada.fm na 73601 (3PLN+VAT). 

INFORMACJA O WYGRANEJ – O wygranej i sposobie odbioru nagrody informuje zwycięzcę osoba przeprowadzająca konkurs.

ODBIÓR NAGRODY

Osoba, która wygrała nagrodę, odbiera ją w siedzibie radia: Radio Parada, al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź, od poniedziałku do piątku (5 roboczych dni od wygranej) w godzinach od 9.00-15.00

PULA NAGRÓD

Fundatorem nagród jest organizator czyli RADIO PARADA oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie.

ZGŁOSZENIE PRZEZ FORMULARZ UDOSTĘPNIONY NA INTERNETOWEJ STRONIE – WWW.PARADA.FM

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Parada, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Parada. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.

PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH I NAGRÓD

Art. 30, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) stanowi, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody jeśli nagroda przewyższa kwotę 761 zł , nagrody w wysokości do 760 zł nie podlegają opodatkowaniu.

Podatek jest opłacany przez Organizatora.

Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych.

Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.

PRZEPISY KOŃCOWE

Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.

Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.

Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

Dodaj komentarz

Wiadomości