Podsumowanie ruchu innowacyjnego w Edukacji

Przed nami podsumowanie ruchu innowacyjnego w edukacji. Konferencja odbędzie się ósmego czerwca w Muzeum miasta Łodzi. Poniżej znajdziecie cały program uroczystości.
11.00 – rozpoczęcie uroczystej Gali
13.15 – planowane zakończenie Gali
PROWADZENIE UROCZYSTOŚCI: Pan Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
W programie uroczystości:
1. Występ artystyczny (2 min.)
2. Powitanie gości, omówienie wybranych innowacji pedagogicznych (20 min.)
3. Występ artystyczny (3 min.)
4. Wręczenie certyfikatów (część I), wykonanie utworu muzycznego Fanfara (11 min.)
5. Występ artystyczny (3 min.)
6. Wręczenie certyfikatów (część II), wykonanie utworu muzycznego Fanfara (15 min.)
7. Występ artystyczny (5 min.)
8. Wręczenie certyfikatów (część III), wykonanie utworu muzycznego Fanfara (21 min.)
9. Występ artystyczny (4 min.)
10. Wręczenie certyfikatów (część IV), wykonanie utworu muzycznego Fanfara (14 min.)
11. Występ artystyczny (5 min.)
12. Wręczenie nagród – statuetek Skrzydła Wyobraźni, wykonanie utworu muzycznego
Fanfara (6 min.)
13. Występ artystyczny (6 min.)
14. Wręczenie dyplomów (5 min.)
15. Występ artystyczny (5 min.)
16. Przemówienia gości, zakończenie uroczystości (10 min.)
Występy artystyczne w wykonaniu uczniów, nauczycieli, studentów łódzkich szkół i uczelni.

Dodaj komentarz

Wiadomości