Policjanci na nartach

Od wczoraj trasę narciarską „Góra Kamieńsk” patrolują policjanci. Od początku pomysł ten spotkał się z pozytywnym odzewem osób korzystających z rekreacji na nartach. Pierwotnie funkcjonariusze pełnili służbę w umundurowaniu ćwiczebnym, z kamizelką odblaskową z napisem „Policja”, z wyposażeniem jak do służby patrolowej.

Sukcesywnie ze środków finansowych KWP w Łodzi zostało zakupionych 6 kompletów sprzętu narciarskiego dobranego stosownie do umiejętności i predyspozycji fizycznych funkcjonariuszy pełniących służbę na stoku „Góra Kamieńsk” oraz  stroje narciarskie. Łącznie do służby wytypowano 6 funkcjonariuszy KPP Radomsko, którzy co roku doskonalą swoje umiejętności. Szkolenie przeprowadzane jest przez funkcjonariusza posiadającego uprawnienia Instruktora Narciarstwa PZN. Głównym założeniem corocznych sprawdzianów jest doskonalenie umiejętności jazdy na nartach oraz sprawdzenie i utrwalenie znajomości przepisów prawnych mających zastosowanie w trakcie pełnionych patroli narciarskich. W bieżącym sezonie służby będą pełnione w weekendy, do zakończenia sezonu,  w godz. 13-21. W trakcie służb pełnionych na terenie „Góry Kamieńsk” wyznaczone patrole narciarskie skupiają się głównie wykroczeniach narciarzy i snowboardzistów jak również eliminowanie osób korzystających ze stoku, będących pod wpływem alkoholu.

Zwracano uwagę osobom stwarzającym zagrożenie dla innych użytkowników stoku min. poprzez nieostrożną jazdę (np. zajeżdżanie lub zatrzymywanie się w miejscach do tego niedozwolonych).  Biorąc pod uwagę charakterystykę całego obiektu, w tym fakt istnienia dużej ilości miejsc parkingowych funkcjonariusze wykonują również czynności polegające na  reagowaniu na wykroczenia popełniane przez kierujących, między innymi blokowanie dróg dojazdowych, niestosowanie się do zakazów zatrzymania a także reagowanie na przypadki zakłócenia ładu i porządku publicznego w obrębie obiektu. Funkcjonariusze realizując swoje zadania ściśle współpracują z ratownikami Beskidzkiej Grupy GOPR oraz pracownikami ochrony obiektu. Zaznaczyć należy że w związku z realizacją zadań na zorganizowanej trasie funkcjonariusze KPP Radomsko pełniący tam służbę niejednokrotnie brali udział w kampaniach i ogólnopolskich akcjach promując bezpieczną jazdę na nartach min. „Światowy Dzień Śniegu”, „Dzień Otwarty SITN PZN”. Obecność patroli narciarskich w minionych sezonach narciarskich pozwoliła na bezpieczne korzystanie ze stoku. Przez cały okres funkcjonowania stoku nie odnotowano poważnych zdarzeń z udziałem osób korzystających z tras narciarskich na „Górze Kamieńsk”.

Dodaj komentarz

Wiadomości