Ponad miliard na oświatę. Jest projekt budżetu Łodzi na przyszły rok

Skarbnik miasta przedstawił dziś założenia uchwały budżetowej na rok 2018. Zgodnie z nimi, deficyt miasta wyniesie 98,8 miliona złotych. Według urzędników, to liczba „bezpieczna”.

Dochody miasta są planowane na poziomie 3,972 miliarda złotych a wydatki – 4,071 miliarda. Największe środki mają być skierowane na edukację, na którą miasto przeznaczy nieco ponad miliard. Na pomoc społeczną ma iść 760 milionów a 681 na łączność i transport. Pozostałe wydatki to: gospodarka mieszkaniowa – 338,6 miliona, gospodarka komunalna – 252 miliony, administracja – 242,7 miliona oraz kultura – 212,5 miliona.

Jak podkreślają przedstawiciele magistratu, w przyszłym roku miasto może liczyć na wyższe wpływy z PIT, które stanowić będą czwartą część dochodów Łodzi i wyniosą blisko miliard złotych.

Dodaj komentarz

Wiadomości