Poprawki z matematyki nie zdała jedna trzecia absolwentów!

Ci, którzy w pierwszym, majowym terminie nie otrzymali 30 proc. z jednego obowiązkowego przedmiotu na maturze, mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. W całym województwie z takiej możliwości ponad 3000 absolwentów. Aż jedna trzecia z nich nie zdała poprawki z matematyki. Nieco lepiej wypadł język polski i angielski

Dodaj komentarz

Wiadomości