Poszkodowani w wypadakch w pracy, to głównie osoby 50+

W 2014 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zgłoszono dwieście dwadzieścia dwa  zdarzenia  wypadkowe, w których poszkodowanych zostało 291, a 17 osób poniosło śmierć. To więcej niż w 2013 roku. Największą liczbę  poszkodowanych odnotowano w  zakładach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Poszkodowani to głównie grupa 50 +   Z analizy przyczyn wypadków

Wiadomości