Prace magisterskie absolwentek UŁ wyróżnione w konkursie „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

Natalia Krakowiak oraz Anna Kmiecik, absolwentki Uniwersytetu Łódzkiego, zostały wyróżnione w XI edycji prestiżowego Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską o tematyce promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski.

Wyróżnienie uzyskane w konkursie jest dla mnie świetnym przykładem na to, praca magisterska napisana na interesujący temat z zaangażowaniem i pasją może zaowocować nie tylko oceną bardzo dobrą, ale też uznaniem jury – mówi Natalia Krakowiak, autorka wyróżnionej pracy „Competitiveness and Piracy in Polish Computer Game Industry in 21st century”.  – W swojej pracy zwróciłam uwagę na szybko rosnący potencjał krajowej branży gier komputerowych i coraz większą liczbę rozpoznawalnych i szeroko uznanych polskich gier. Badanie tego rynku będę kontynuować, chcąc przyczynić się do zwiększenia rozumienia jego specyfiki oraz dalszego rozwoju tej branży – deklaruje.

Dodaj komentarz

Wiadomości