Radni zdecydują, czy łódzkie parki zostaną objęte specjalną ochroną

Dzięki niej nie będzie możliwe gospodarowanie tych terenów w celach innych niż rekreacyjny.

Założenia tego projektu ma przedstawić na dzisiejszej  sesji Rady Miejskiej Łodzi jej przewodniczący Tomasz Kacprzak. Pierwszym, który ma zostać objęty ochroną miałby być park na Janowie.

– Park jest potrzebny mieszkańcom, a na jego terenie znajdują się pomniki historii, np. pozostałości po okopach z I Wojny Światowej. W przyszłym roku będę chciał zorganizować tam wykopaliska archeologiczne.

Nowe przepisy mają przeciwdziałać między innymi przekształcaniu tych terenów na działki budowlane.

Dodaj komentarz

Wiadomości