Regulamin konkursu „… I co było dalej?”

Regulamin konkursu „… I co było dalej?”

1. ORGANIZATOR

Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Konkursu jest Radio Parada al. Piłsudskiego 141, 92-318

Łódź.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Udział w konkursie może wziąć każdy poprzez wysłanie SMS: numer 73601 w treści Parada i dalsza część historii zaczętej przez prowadzącego i zamieszczonej na Facebook’u . Koszt jednego SMS-a wynosi 3,69 z VAT.  Najciekawsza odpowiedź zostanie wybrana codziennie od poniedziałku do piątku, do godz. 10:00.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs startuje 02.02.2017r. i trwa aż do momentu gdy Organizator go nie zakończy.

4. PULA NAGRÓD

Nagrody z puli Radia Parada

5. DANE OSOBOWE

Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają, Organizatora do

przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych. Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.

Zwycięzcy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub upominków w danym Konkursie.

Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie.

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora.

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.). 6.

PRZEPISY KOŃCOWE

O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje wyłącznie Organizator – Radio Parada.

Powyższe punkty regulaminu są ostateczne. Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie konkursu (zmiana terminu zgłoszeń itp.). Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

Dodaj komentarz

Wiadomości