[REGULAMIN] PLEBISCYT NA NAJLEPSZY SALON FRYZJERSKI 2017 ROKU

REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJLEPSZY SALON FRYZJERSKI 2017 ROKU.

NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU

Organizatorem konkursu jest RADIO PARADA al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź

Sposób realizacji konkursów określa RADIO PARADA, a kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.

NAGRODY:

I miejsce w plebiscycie SMS – TYTUŁ NAJLEPSZEGO SALONU FRYZJERSKIEGO 2017 ROKU oraz miesięczna kampania reklamowa w Radiu Parada w tym:

50 emisji spotów reklamowych o dł. do 30 sek.

Produkcja spotu reklamowego o dł. do 30 sek.

Realizacja kampanii w terminie do sierpień 2018.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie salonu drogą mailową – radioparada@radio-parada.pl. Uczestnikiem konkursu jest salon zgłoszony mailowo.

W przypadku nadużyć uczestników wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są wyłącznie przez Organizatora.

Konkurs trwa w terminie 18.06.2018 – 16.07. 2018.

Zgłoszenia 18.06.2018 – 01.07.2018

Głosowanie 02.07.2018 – 15.07.2018

Finał 16.07.2018 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na antenie Radia Parada

JAK GŁOSOWAĆ

Wyślij SMS o treści PARADA.SALON Numer salonu umieszczonego na www.parada.fm na 73601 (3PLN+VAT).

INFORMACJA O WYGRANEJ – O wygranej i sposobie odbioru nagrody informuje zwycięzcę osoba przeprowadzająca konkurs.

ODBIÓR NAGRODY

Osoba, która wygrała nagrodę, odbiera ją w siedzibie radia: Radio Parada, al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź, od poniedziałku do piątku (5 roboczych dni od wygranej) w godzinach od 9.00-15.00

PULA NAGRÓD

Fundatorem nagród jest organizator czyli RADIO PARADA oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie.

ZGŁOSZENIE DROGĄ MAILOWĄ RADIOPARADA@RADIO-PARADA.PL

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Parada, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Parada. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.

PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH I NAGRÓD

Art. 30, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) stanowi, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody jeśli nagroda przewyższa kwotę 761 zł , nagrody w wysokości do 760 zł nie podlegają opodatkowaniu.

Podatek jest opłacany przez Organizatora.

Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych.

Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.

PRZEPISY KOŃCOWE

Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.

Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.

Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

Dodaj komentarz

Wiadomości