[Regulamin] Plebiscyt na NAJLEPSZY SERWIS SAMOCHODOWY

 

REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJLEPSZY SERWIS SAMOCHODOWY

NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU

Organizatorem konkursu jest RADIO PARADA al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź

Sposób realizacji konkursów określa RADIO PARADA, a kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.

 

NAGRODY:

I miejsce w plebiscycie SMS –  TYTUŁ NAJLEPSZEGO SERWISU SAMOCHODOWEGO miesięczna kampania reklamowa w Radiu Parada w tym:

50 emisji spotów reklamowych o dł. do 30 sek.

Produkcja spotu reklamowego o dł. do 30 sek.

Alkomat z Alkokalibrator.pl o wartości 200 zł 

 

II miejsce alkomat z Alkokalibrator.pl o wartości 200 zł

 

 

Realizacja kampanii w terminie do czerwiec 2018.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza dostępnego na www.parada.fm. Uczestnikiem konkursu jest restauracja zgłoszona przez w.w. formularz.

W przypadku nadużyć uczestników wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są wyłącznie przez Organizatora.

Konkurs trwa w terminie 05.02.2018 –28.02. 2018.

Zgłoszenia   05.02.2018 – 16.02.2018 do godz. 15:00.

Głosowanie 17.02.2018 – 27.02.2018

Finał             28.02.2018 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na antenie Radia Parada

 

JAK GŁOSOWAĆ

Wyślij  SMS o treści PARADA.AUTO Numer serwisu umieszczonego na www.parada.fm na 73601 (3PLN+VAT).

 

INFORMACJA O WYGRANEJ – O wygranej i sposobie odbioru nagrody informuje zwycięzcę osoba przeprowadzająca konkurs.

ODBIÓR NAGRODY

Osoba, która wygrała nagrodę, odbiera ją w siedzibie radia: Radio Parada, al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź, od poniedziałku do piątku (5 roboczych dni od wygranej) w godzinach od 9.00-15.00

PULA NAGRÓD

Fundatorem nagród jest organizator czyli RADIO PARADA oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie.

ZGŁOSZENIE PRZEZ FORMULARZ UDOSTĘPNIONY NA INTERNETOWEJ STRONIE – WWW.PARADA.FM

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Parada, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Parada. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.

PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH I NAGRÓD

Art. 30, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) stanowi, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody jeśli nagroda przewyższa kwotę 761 zł , nagrody w wysokości do 760 zł nie podlegają opodatkowaniu.

Podatek jest opłacany przez Organizatora.

Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych.

Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.

PRZEPISY KOŃCOWE

Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.

Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.

Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

 

 

Dodaj komentarz

Wiadomości