Regulamin plebiscytu „Przebojowa Kobieta i Przebojowy Mężczyzna”

Regulamin plebiscytu „Przebojowa Kobieta i Przebojowy Mężczyzna”


 1. ORGANIZATOR
  Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest Radio Parada al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź.

 2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
  Udział w plebiscycie może wziąć każdy poprzez wypełnienie formularzu na stronie www.parada.fm.
  Udział w Plebiscycie, jako głosujący mogą wziąć osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  Każdy głosujący w Plebiscycie poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjno-reklamowych sponsora i/lub partnera organizatora Plebiscytu.

 3. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
  Plebiscyt startuje 17.02.2017 i potrwa do 20.03.2017.
  Zgłoszenia do 13.03.2017, do godz. 12:00.
  Głosowanie – 13.03.2017 od. godz. 15:00 –20.03.2017 do godziny 12:00.
  Ogłoszenie wyników – 20.03.2017  po godz. 16:00.
  Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi w finale plebiscytu.
  Finał plebiscytu i ogłoszenie wyników – 20.03.2017 w popołudniowym programie Radia Parada.

 4. ZASADY PLEBISCYTU
  W Plebiscycie biorą udział kandydaci zgłoszeni do plebiscytu. Zgłoszenia do plebiscytu odbywają się drogą WWW (formularz zgłoszeniowy).
  Każdej zgłoszonej osobie zostanie przydzielony numer porządkowy. Kandydaci podzieleni ze względu na płeć wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawieni na łamach http://www.parada.fm, facebookowym profilu Radia Parada oraz na antenie Radia Parada w okresie trwania Plebiscytu.
  Głosowanie rozpocznie się w dniu 13.03.2017 i potrwa do 20.03.2017 do godziny 12:00.
  Głosować można wysyłając wiadomości SMS.
  Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów. Laureat konkursu aby wygrać nagrodę musi przekroczyć limit minimalnej ilości głosów (SMS)  wynoszący 50.

 

Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS: numer 73601 – w treści należy wpisać

PRZEBOJOWA KOBIETA:

PARADA.ONA. numer przypisany Uczestnikowi (np. PARADA.ONA.14). Koszt jednego SMS-a wynosi 3,69 z VAT.

PRZEBOJOWY MĘŻCZYZNA:

PARADA.ON. numer przypisany Uczestnikowi (np. PARADA.ON.14). Koszt jednego SMS-a wynosi 3,69 z VAT.

Organizator zastrzega prawo do ukrycia wyników głosowania.
Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).
Zwycięzcą Plebiscytu zostanie jedna Kobieta oraz jeden mężczyzna, którzy otrzymają najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y).


 1. PULA NAGRÓD
  Fundatorem nagród jest organizator czyli RADIO PARADA oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie.

 

Dla Przebojowej Kobiety:

Zegarek o wartości 500 zł brutto z asortymentu sieci Jubistyl.

Dla Przebojowego Mężczyzny: 

Zegarek o wartości 500 zł brutto z asortymentu sieci Jubistyl.

 


 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na
  otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Parada, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Parada Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.

 2. PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH I NAGRÓD
  30, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) stanowi, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody jeśli nagroda przewyższa kwotę 761 zł, nagrody w wysokości do 760 zł nie podlegają opodatkowaniu.

 3. DANE OSOBOWE
  Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają.
  Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i
  rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie
  i w przyszłości w celach marketingowych.
  Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w
  rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.
  Zwycięzcy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają
  Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub
  upominków w danym Konkursie.
  Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
  niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie.
  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 4. PRZEPISY KOŃCOWE
  O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje wyłącznie Organizator – Radio Parada.
  Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.
  Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
  Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie konkursu (zmiana terminu zgłoszeń itp.).
  Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

 

2 thoughts on “Regulamin plebiscytu „Przebojowa Kobieta i Przebojowy Mężczyzna”

Dodaj komentarz

Wiadomości