[Regulamin] Ślub z Radiem Parada 2017

Regulamin plebiscytu „Ślub z Radiem Parada 2017”

 

 

 

 1. ORGANIZATOR
  Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest Radio Parada al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź.

 2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
  Udział w plebiscycie może wziąć każda para, która zostanie zgłoszona przez formularz na stronie www.parada.fm i która planuje zawarcie związku na terenie województwa łódzkiego.
  Udział w Plebiscycie, jako głosujący mogą wziąć osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  Każdy głosujący w Plebiscycie poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjno-reklamowych sponsora i/lub partnera organizatora Plebiscytu.

 3. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
  Plebiscyt startuje 30.10.2017 i potrwa do 29.12.2017.
  Zgłoszenia do 10.12.2017, do godz. 23:59.
  Głosowanie – 05.12.2017 od godz. 10:00 – 28.12.2017 do godziny 23.59
  Ogłoszenie wyników – 29 grudnia 2017.
  Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi w finale plebiscytu.
  Finał plebiscytu i ogłoszenie wyników – 29.12.2017 w porannym programie Radia Parada (w godzinach 7.00 – 12.00).

 4. ZASADY PLEBISCYTU
  W Plebiscycie biorą udział kandydaci zgłoszeni do plebiscytu.                                                                                                                                                                                                           
  Zgłoszenia do plebiscytu odbywają się drogą WWW (formularz zgłoszeniowy).
  Każdej zgłoszonej parze zostanie przydzielony numer porządkowy. Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawieni na łamach 
  http://www.parada.fm, facebookowym profilu Radia Parada oraz na antenie Radia Parada w okresie trwania Plebiscytu.Głosować można wysyłając wiadomości SMS.
  Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS: numer 73601 – w treści należy wpisać WESELE (kropka) oraz numer przypisany Parze (np. WESELE.14). Koszt jednego SMS-a wynosi 3,69 z VAT.

Organizator zastrzega prawo do ukrycia wyników głosowania.
Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).
Zwycięzcą Plebiscytu zostanie jedna Para, która otrzyma najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y).


 1. PULA NAGRÓD
  Fundatorem nagród jest organizator czyli RADIO PARADA oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie.

 

NAGRODY

Mona Lissa

Sukni ślubnej wraz z dodatkami.

Wartość nagrody :  2 500,00 zł/brutto

PewienPan.pl

Garnitur męski wraz z dodatkami.

Wartość nagrody  : 3 000,00 zł/brutto

Salon Jubilerski Sławińska

Obrączki ślubne.

Wartość nagrody 2 000,00 zł/brutto

SPA Milady & Namisz Day Spa

Pakiet SPA – Wieczór Panieński

Wartość nagrody 2 000,00 zł brutto

Samochód do dyspozycji Pary Młodej w dniu ślubu.

Wartość nagrody 1 230,00 zł/brutto

Adika Collection

Sukienki dla druhen.

Wartość nagrody : 1 230,00 zł/brutto

Klub Balanga

Wieczór panieński oraz kawalerski (2x 15 VIP room, rezerwacja loży VIP, obsługa kelnerska, alkohol premium, tancerz/tancerka.

Wartość nagrody 2 200,00 zł/ brutto

 

K&F „Kamerowanie.NET & Fotografowanie.NET”


FILMOWANIE  KAMERAMI

 1. Pakiet główny FILMOWANIE FullHD (płyty Blu ray) + SD (płyty DVD):
 • Filmowanie w jakości FullHD (1920×1080)
 • Czas filmu wg preferencji klienta 1h/2h/3h/4h (w tym czołówka, multimedialny pokaz zdjęć, prezentacja auta, różnego rodzaju klipy – wybór należy do klienta), a to wszystko w  jakości na płytach Blu-ray/DVD.
 • Film zawiera: przygotowania, błogosławieństwo, wyjście z domu, akt ślubu, zabawę weselną (przywitanie chlebem i solą, gorzką wódkę, pierwszy taniec, zabawę, oczepiny, życzenia, podziękowania dla rodziców, tort i zakończenie) – pełny reportaż z dnia uroczystości.
 • 6 kompletów płyt – różnorodność wyboru nadruków i etui, możliwość zamiany na pendriva.
 • Dojazd w województwie łódzkim i mazowieckim.
 • Brak ograniczenia czasowego –

 

FOTOGRAFIA

 1. Pakiet główny:
 • Minimum 500 zdjęć wysokiej jakości w postaci cyfrowej na płytach DVD.
 • Fotoreportaż zawiera zdjęcia z: przygotowań, błogosławieństwa, wyjścia z domu, aktu ślubu, zabawy weselnej (przywitanie chlebem i solą, gorzką wódkę, pierwszy taniec, oczepiny, życzenia, podziękowania dla rodziców, tort) – pełny reportaż z dnia uroczystości.
 • 3 komplety płyt – różnorodność wyboru nadruków i etui.
 • Dojazd w województwie łódzkim i mazowieckim.
 • Brak ograniczenia czasowego .

PLENER FOTOGRAFICZNY

 1. Plener fotograficzny – parogodzinny pobyt w plenerze w ustalonym dniu. 100 sztuk starannie obrobionych zdjęć w postaci cyfrowej (3 komplety).

Wartość nagrody : 6  300,00 zł/brutto

 

Zaproszenia ITD Collection

60 sztuk

Winietki na stół

120 sztuk

Menu stołowe

30 sztuk

Plan stołów

Księga gości personalizowana

Wartość nagrody :  1 115,00 złotych brutto

 

Forma „Kalifornia – fajerwerki, pokazy pirotechniczne”;

wartość nagrody brutto 3 075 zł/brutto

Łączna wartość nagród: 24 650,00 złotych brutto, kwota nie podlega wymianie na gotówkę. Termin realizacji nagród do 31.12.2018. Niewykorzystane nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.


 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Parada, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Parada Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.

 2. PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH I NAGRÓD
  Art. 30, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) stanowi, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody jeśli nagroda przewyższa kwotę 761 zł, nagrody w wysokości do 760 zł nie podlegają opodatkowaniu.

 3. DANE OSOBOWE
  Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają.
  Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i
  rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie
  i w przyszłości w celach marketingowych.
  Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w
  rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.
  Zwycięzcy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają
  Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub
  upominków w danym Konkursie.
  Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
  niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie.
  Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 4. PRZEPISY KOŃCOWE
  O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje wyłącznie Organizator – Radio Parada.
  Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.
  Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
  Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie konkursu (zmiana terminu zgłoszeń itp.).
  Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

Wiadomości