Rehabilitacja pulmunologiczna w Łodzi

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia po raz pierwszy zakontraktował świadczenia w zakresie rehabilitacji pulmunologicznej. Dotąd pacjenci z takiego leczenia musieli korzystać poza naszym województwem. Od 1 października 2017 r. z takiej formy rehabilitacji można bezpłatnie korzystać w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczeniu Chorób Płuc i Rehabilitacji przy ul. Okólnej 181 w Łodzi.

Dodaj komentarz

Wiadomości