Rewitalizacja Księżego Młyna

Urząd Miasta Łodzi planuje rozległe inwestycje na Księżym Młynie. Jest to obszar priorytetowy do rewitalizacji. Remontowanych będzie 6 famuł po parzystej stronie alei oraz przy Przędzalnianej, a także 2 konsumy. Planowany jest pas zieleni i parking. Prace będą finansowane w części ze środków Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Wiadomości