Rozwój rodzin zastępczych

W domach dziecka w Łodzi przebywa obecnie 580 dzieci. W zawodowych rodzinach zastępczych jest ich niemal 200. Władze Łodzi chcą to zmienić i szukają rodzin zastępczych. W 2020 roku rodzin zastępczych ma być przynajmniej 4 razy więcej. Częściowo wynika to ze zmian w prawie, z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nią w 2020 roku w domu dziecka nie będzie mogło przebywać więcej niż czternaścioro dzieci.

Dodaj komentarz

Wiadomości