Samodzielni niepełnosprawni w kulturze

Dotykowe plansze dla osób niewidomych, filmy z tłumaczeniem języka migowego czy tematyczne zeszyty tworzące trzy ścieżki zwiedzania – muzyczną, plastyczną i literacką – to tylko niektóre materiały przygotowane dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez Muzeum Miasta Łodzi w ramach projektu „samoDZIELNI W KULTURZE”. Wszystkie materiały są dostępne bezpłatnie w Muzeum Miasta Łodzi i na www.dostepne.muzeum-lodz.pl.

 

 Projekt „samoDZIELNI W KULTURZE” to kolejna inicjatywa Muzeum Miasta Łodzi, której celem było wyjście naprzeciw potrzebom osób z różnymi niepełnosprawnościami. Głównym założeniem projektu była chęć pokazania, że kontakt z muzyką, literaturą czy sztuką może być nie tylko jedną z form przyjemnego spędzania czasu, ale przede wszystkim nieść ze sobą wartości poznawcze, a nawet rewalidacyjne.

W trakcie trwania projektu, w niektórych łódzkich instytucjach kultury odbył się cykl spotkań  i warsztatów edukacyjnych, skierowanych zarówno do dzieci jak i do dorosłych. Dzięki zajęciom uczestnicy nabyli kompetencje samodzielnych odbiorców kultury.

Zwieńczeniem projektu było opracowanie materiałów edukacyjnych, przygotowywanych we współpracy ze specjalistami oraz dydaktykami z zakresu pedagogiki specjalnej.
„Naszym nadrzędnym celem było opracowanie kompleksowej oferty edukacyjnej, która umożliwi osobom z niepełnosprawnościami naukę świadomego i aktywnego uczestniczenia w kulturze, stąd pomysł przygotowania specjalnych pomocy dydaktycznych, takich jak na przykład audiodeskrypcje, dotykowe plansze dla osób niewidomych, czy filmy i zeszyty edukacyjne” – opowiada Paulina Długosz, koordynator projektu.

Co najważniejsze, książki, filmy i audiodeskrypcje można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej www.dostepne.muzeum-lodz.pl w ramach wolnej licencji.                                                               

Dodaj komentarz

Wiadomości