Sczepienia przeciwko pneumokokom dla klientów domów społecznych.

Klienci Łódzkich Domów Społecznych będą mogli uzyskać bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom. Objętych szczepieniami zostało 520 osób w 6 domach społecznych.

Mówił prof. Adam Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Koszt programu wynosi 150 000 zł.

Mówił Adam Wieczorek, przewodniczący komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi.
O szczepieniach będzie informować podopiecznych, personel domu społecznego. By wykonać szczepienie potrzebna jest kwalifikacja lekarza oraz zgoda pacjenta.

Dodaj komentarz

Wiadomości